C114通信网:门户-论坛-人才网-百科-IDC产业联盟

移动版-English


越南出现首家移动虚拟网络运营商

Indochina Telecom已成为越南第一家移动虚拟网络运营商,在VinaPhone网络上运营。

http://www.c114.com.cn/news/116/a1086688.html - 原创 - 新闻

1
Copyright©1999-2020 c114 All Rights Reserved
上海荧通网络信息技术有限公司版权所有
南方广告业务部: 021-54451141,54451142 E-mail:c114@c114.net
北方广告业务部: 010-63533177,63533977 E-mail:shixinqi@c114.com.cn
编辑部联系: 021-54451141,54451142 E-mail:editor@c114.com.cn
服务热线: 021-54451141,54451142
沪ICP备12002291号